Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

KCN LỄ MÔN - TP THANH HÓA - THANH HÓA

Cải tạo HTXLNT tập trung KCN Lễ Môn từ 2.500 khối/ngày đêm xuống còn 1.300 khối/ngày đêm. Cung cấp, lắp đặt thiết bị trong HTXLNT, lắp đặt hệ thống quan trắc kết nối giữa HTXLNT đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO