Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

Công Ty TNHH Công nghệ & Môi trường RINCO

Nhà máy Fang Brother Kniting - KCN Phước Đông - Tây Ninh

Tư vấn cung cấp lắp đặt HTXLNT công suất 480 khối/ngày và cung cấp lắp đặt hệ thống XL nước RO công suất 100l/h, 200l/h.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG RINCO